Tag: Sinh khí PQA

Dược Phẩm PQA sản xuất thuốc Đông dược đạt chuẩn GMP

Từ khi thành lập từ năm 2011 tới nay, Dược Phẩm PQA đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất từ nguồn dược liệu sạch, tự hào là doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông dược đạt chuẩn GMP.