Tag: sinh học số

Sinh học số: Cuộc cách mạng giúp con người trẻ khỏe

Nhiều ông lớn công nghệ như Nvidia, Google và Microsoft đang đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ sinh học số.