Tag: Singapore nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với người lao động nhập cư

Singapore nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với người lao động nhập cư

Singapore sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại đối với người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá sau hơn 1 năm thực hiện các biện pháp hạn chế.