Tag: siêu thị Brazil

Siêu thị Brazil ngừng bán thịt gia súc từ rừng Amazon

TT - Hiệp hội Những siêu thị tại Brazil với hơn 2.800 thành viên vừa ký kết thỏa thuận ngừng bán thịt gia súc được chăn nuôi trong khu rừng mưa nhiệt đới Amazon với Văn phòng công tố Liên bang Brazil.