Tag: ShopQR

Quản lý doanh số hiệu quả với ShopQR trên ứng dụng VPBank NEO

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt tính năng quản trị doanh số dành cho các cửa hàng và hộ kinh doanh với tiêu chí an toàn - tiện lợi - sinh lời, trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.