Tag: Shophouse hạng A

Sức hút shophouse hạng A phía tây Hà Nội

Shophouse khối đế The Matrix One với chính sách bán hàng hấp dẫn đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho chủ sở hữu và các nhà kinh doanh tài ba.