Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới

07/05/2018 12:12 GMT+7

TTO - Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã xác định mục tiêu cụ thể đối với từng khu vực.

Sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới - Ảnh 1.

Lương phải là nguồn thu nhập chính, phải đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ. Trong ảnh: giáo viên Trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh, TP.HCM trong một tiết dạy - Ảnh: NHƯ HÙNG

Một trong ba đề án quan trọng mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII (diễn ra từ ngày 7 đến 12-5) sẽ xem xét đó là đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

* Đối với khu vực công: xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp.

Những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Ban hành hệ thống bảng lương mới (quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở) theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng đối với một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.

Thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện bảng lương mới.

* Đối với khu vực doanh nghiệp: Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 đảm bảo mức sống tối thiểu. Giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp.

Tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương.

Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.

Cải cách chính sách tiền lương

1. Xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021.

2. Người đứng đầu cơ quan được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

3. Mở rộng thí điểm một số tỉnh, thành ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.

4. Giảm dần và tiến tới bãi bỏ can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào tiền lương của doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vôn nhà nước) được tự chủ chính sách tiền lương.

Hội nghị trung ương 7: Chặn đứng chạy chức, cải cách tiền lương Hội nghị trung ương 7: Chặn đứng chạy chức, cải cách tiền lương

TTO - Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 7 khai mạc sáng nay (7-5) sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận