Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020

  • Sau những tiếng nổ, là bình an...

    Sau những tiếng nổ, là bình an...

    TTCT- Ở “Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn” (Mine Action Visitor Center - MAVC) tại Quảng Trị có một quả bom hiện vật, phần vỏ thép bị xé rách, tạo hình như dáng đứng đau thương và nhẫn nại của một con người trên vùng đất quá nổi tiếng vì đạn bom này.