Tag: Sau K-pop và phim ảnh, tiếng Hàn đang chinh phục thế giới

Sau K-pop và phim ảnh, tiếng Hàn đang chinh phục thế giới

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá hiện nay là thời điểm tốt nhất để học tiếng Hàn Quốc, đây là ngôn ngữ thuộc nhóm phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới.