Tag: sạt lở biển Cửa Đại

Pháp giúp đỡ ứng cứu sạt lở bờ biển Hội An

Cơ quan Phát triển Pháp sẽ cung cấp vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại để tỉnh Quảng Nam triển khai dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An.