Tag: sắp xếp lại

2023 cả nước tinh giản biên chế 84.140 người

Thủ tướng yêu cầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý 3-2024.

Thủ tướng nêu quan điểm về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sáng 31-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.