Tag: sáp nhập Lạc Dương

Mở rộng Đà Lạt về hướng Lạc Dương: Lộ trình ra sao?

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch cụ thể việc mở rộng Đà Lạt về hướng Lạc Dương thông qua sáp nhập hai đơn vị hành chính.