Tag: Sản xuất điện 2022

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Phấn đấu sản xuất hơn 5 triệu Kwh điện trong 2022

Ngày 15-7, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại hướng đến mục tiêu sản xuất hơn 5,058Kwh điện trong năm nay.