Tag: sản phẩm dùng một lần

Túi giấy chỉ tốt cho môi trường khi tái sử dụng 43 lần

TTO - Đại đương, sông ngòi, các bãi rác ngập tràn rác thải nhựa. Trước phong trào từ bỏ túi nhựa dùng một lần, nhiều doanh nghiệp đã đổi sang dùng túi giấy.