Tag: San Miguel de Allende

Hội An nằm trong 15 thành phố tốt nhất thế giới

TTO - Hàng năm, tạp chí du lịch Travel & Leisure nổi tiếng của Hoa Kỳ yêu cầu độc giả đánh giá các thành phố tốt nhất trên thế giới. Kết quả công bố cho thấy Hội An nằm trong 15 thành phố tốt nhất thế giới năm 2017.