Tag: sân Hua Mark

Philippines tập như đá thật

TTO - "No camera. Photographer, OK". Ngay trước buổi tập trên sân Hua Mark chiều 22-11, một thành viên ban huấn luyện Philippines đến gặp từng phóng viên VN và tuyên bố thẳng: chỉ được chụp ảnh, không quay phim!

Philippines tập như đá thật

TTO - "No camera. Photographer, OK". Ngay trước buổi tập trên sân Hua Mark chiều 22-11, một thành viên ban huấn luyện Philippines đến gặp từng phóng viên VN và tuyên bố thẳng: chỉ được chụp ảnh, không quay phim!