Tag: Sàn giao dịch nợ xấu

Nợ xấu sẽ được mua bán trên sàn giao dịch

TTO - Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu nhằm đẩy mạnh thị trường mua bán nợ xấu tập trung.