Tag: Săn deal

Cách người trẻ kết nối nhóm chat gia đình mùa giãn cách

Trò chuyện trên các nhóm chat trực tuyến là phương thức liên lạc của nhiều người trong giãn cách xã hội. Không ít người trẻ xem đây là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ các mẹo công nghệ hay ho, giúp kết nối các thành viên trong gia đình với nhau