Tag: sâm K5

Chữ tình quanh cây Sâm Ngọc Linh

Người dân - Doanh Nghiệp - Nhà khoa học, những con người trong ba lĩnh vực đó đã thể hiện một chữ Tình đậm đà quanh cây sâm Ngọc Linh…

'Tinh hoa hội tụ' ở triển lãm sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

TTO - Nhiều sản phẩm quý được chế biến từ sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp và hộ trồng sâm hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum được mang ra giới thiệu cho quan khách tại triển lãm sâm Ngọc Linh.