Tag: Sách về báo chí

21-6: đọc chuyện của tổng biên tập

TTO - Cuốn sách Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc vừa ra mắt bạn đọc nhân Ngày báo chí cách mạng VN 21-6.