Tag: Sách hay 2016

Cuộc cách mạng một cọng rơm: hành trình tìm kiếm bình yên

TTO - Tại sao Cuộc cách mạng một cọng rơm - cuốn sách của một nông dân Nhật Bản (vừa đoạt hai giải tại giải Sách hay 2016) - có thể trở thành kim chỉ nam cho hành trình tìm kiếm bình yên của chúng ta?