Tag: sách cho trẻ

Phải hiểu các em muốn đọc gì

TTCT - Có lẽ không nơi nào nhân viên làm việc nhàn hạ như thư viện quê tôi. Cơ quan có diện tích rộng đến cả nghìn mét vuông, cũng có đủ biên chế trưởng, phó, kế toán, thủ quỹ, văn thư... như bất cứ nơi nào.