Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn

05/02/2012 07:31 GMT+7

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực.

Theo nghị định mới ban hành, thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn được rút ngắn từ năm ngày xuống còn ba ngày. Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày.

Việc gửi hồ sơ đăng ký hộ tịch qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ quy định phải là bản sao có chứng thực. Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

LÊ THANH - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận