Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021

  • Hoang mang xe cháy

    Hoang mang xe cháy

    TT - Những vụ cháy xe ở Việt Nam đã không còn là chuyện rủi ro hi hữu, nay những chiếc xe bị cháy không giới hạn của riêng hãng xe nào mà ở nhiều nhãn hiệu, từ xe hiệu cao cấp bạc tỉ đến những nhãn xe bình dân, từ xe đang lưu thông đến xe để im một chỗ trong nhà!