Tag: Revive Water Run 2022

Revive Water Run 2022 - Hoạt động hè lành mạnh, thú vị cho giới trẻ

Với mục tiêu tạo ra sân chơi rèn luyện sức khỏe và giải trí cho giới trẻ, Revive Water Run 2022 đã tổ chức thành công tại TP.HCM và Đà Nẵng với 8.500 người tham gia