Tag: Review quán ăn

Vua của mọi nghề, tác nghiệp chỉ bằng cái điện thoại

Không cần học hành chuyên sâu, chỉ cần có cái điện thoại là ta thành... vua của mọi nghề. Tranh của Thăng Fly trên Tuổi Trẻ Cười số mới nhất phát hành hôm nay 1-9-2022.