Tag: rapper nổi tiếng

Ai đã làm nên những siêu sao âm nhạc?

TTO - Hầu hết trong mọi trường hợp, các bản hit không thể tự nhiên thành hit. Nó cần cả một thiết chế quyền lực đứng đằng sau điều khiển những hệ thống phát hành và quảng bá phức tạp.