Tag: Rào Trường

Trường tiền tỉ bỏ hoang vì phụ huynh 'chê' giáo viên

TTO - Từ khi điểm trường mới xây đi vào hoạt động, phụ huynh lại không cho con theo học vì 'chê' giáo viên kém. Nhiều phụ huynh yêu cầu trường phải đổi giáo viên hoặc sẽ cho con chuyển trường.