Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

  • Rao Sài Gòn, rao Hà Nội…

    Rao Sài Gòn, rao Hà Nội…

    TTCT - “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, năm ngàn một ổ. Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ ơ ơ...”. Ủa? Tại sao lại phải chua thêm cái cụm tính từ “đặc ruột thơm bơ” nhỉ? Đứa em thắc mắc.