Tag: Rắn hổ ngựa

Rắn hổ ngựa bị chuột đánh tới tấp

"Không phải tự nhiên mà tao đứng đầu 12 con giáp nghe chưa?", chuột said.

Chàng trai tay không bắt rắn bò vào nhà

Thấy con rắn hổ ngựa bò vào nhà, chàng trai tìm cách tóm đuôi, quay nhiều vòng rồi bỏ con vật vào bao.

Rắn hổ ngựa nằm bất động giả chết để đánh lừa người

Con rắn hổ ngựa nằm ngửa bụng bất động dưới nền đất giả chết. Khi thấy chàng trai không chú ý, nó liền trườn vào lùm cỏ chạy trốn.