Tag: rác thải rắn sinh hoạt

Nhiều người dân 'mặc kệ' xả rác, doanh nghiệp 'mặc kệ' xả thải

TTO - Đây thực tế được đưa ra ở hội thảo tham vấn lấy ý kiến về đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ngày 26-11, tại TP.HCM.

'Hà Nội sẽ khủng hoảng vì rác thải rắn'

TTO - Tại hội thảo quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và công nghiệp ngày 6-11, đại diện Công ty TNNH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội nhận định tình trạng khủng hoảng này sẽ diễn ra ngay năm 2020.