Tag: Quyết định 772/QĐ-TTg

Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước vào tháng 4-2019

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm đầu tháng 4-2019.