Tag: Quyền sở hữu nhà và tài sản

"Kê biên" chung cư 140 căn hộ vì món nợ 500 triệu

TTO - Ngày 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy chủ quyền) tại Sở Tài nguyên và môi trường.