Tag: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TP.HCM: hoàn thành cấp chủ quyền nhà, đất trong năm 2012

TTO - UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở ngành, UBND quận huyện tập trung hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP trong năm 2012, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.