Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022

  • Quyền lực cốt lõi và hướng đi mới của Trung Quốc

    Quyền lực cốt lõi và hướng đi mới của Trung Quốc

    TTCT - Chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” để làm trong sạch đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã kỷ luật 1 triệu trong hơn 88 triệu đảng viên sẽ diễn tiến ra sao, nhất là sau Hội nghị trung ương VI của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vừa kết thúc với sự tham dự của gần 400 đại biểu cao cấp, một sự kiện mà theo truyền thống của đảng này, các chính sách quan trọng thường được thông qua.