Tag: Quỹ từ thiện LOAN Stiftung

Isabelle Müller: Mẹ là người đáng để thế giới biết đến

TTO - Isabelle Müller - người phụ nữ đang chảy dòng máu của một người mẹ Việt Nam tên Đậu Thị Cúc (tự Loan) - từ năm 2016 đã lập Quỹ từ thiện LOAN Stiftung, dốc lòng cho những dự án giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng núi miền Bắc Việt Nam.