Tag: Quy mô tuyển sinh

Phê duyệt đề án tiếp tục xây dựng hai trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

TTO - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt đề án tổng thể 'Tiếp tục xây dựng Trường đại học Luật Hà Nội và Trường đại học Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật'.