Tag: quy hoạch tổng thể cảng hàng không

Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng quyết định bổ sung quy hoạch sân bay tại Lý Sơn, Phú Quý

TTO - Thời kỳ 2021-2025 sẽ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch, xây dựng sân bay tại các đảo như Lý Sơn, Phú Quý… quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.