Tag: Quy hoạch kinh tế xã hội

Đồng bằng sông Hồng: thu nhập bình quân đầu người 2015 đạt 2.500 USD

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 với mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng từ 24,7% năm 2010 lên 26,6% năm 2015 và 28,7% năm 2020.