Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

  • TP.HCM thúc đẩy 'quy hoạch hai chiều'

    TP.HCM thúc đẩy 'quy hoạch hai chiều'

    TTO - Các quận huyện chủ động rà soát quy hoạch, phát triển dựa trên tiềm năng thực tế địa phương để đóng góp đồ án quy hoạch chung và quy hoạch tích hợp của TP. Đây là chiều quy hoạch thứ 2, ngược lại cách phân bổ từ trên xuống theo truyền thống.