Tag: quy hoạch bất động sản

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

TTO - Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở...