07/01/2011 02:47 GMT+7

Quy hoạch 1/2.000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc (TP.HCM)

(Nguồn: Sở Quy hoạch - kiến trúc)
(Nguồn: Sở Quy hoạch - kiến trúc)

TT - Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM, nằm trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Phía bắc và đông bắc giáp công viên trung tâm thuộc khu VI Khu đô thị Tây Bắc; phía đông giáp khu I, Khu đô thị Tây Bắc; phía nam giáp huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An thông qua kênh Thầy Cai; phía tây và tây bắc giáp khu IV, Khu đô thị Tây Bắc.

* Quy mô: khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 767,56ha với dân số dự kiến: 58.000-62.000 người, được chia thành 2 khu: khu II có diện tích 534ha với dân số 50.000-53.000 người; khu III có diện tích khoảng 469,4ha không bao gồm diện tích khu dân cư Tân An Hội 104,72ha và khu Ðại học Y dược 131,12ha với quy mô dân số đề xuất cho một phần khu III (không bao gồm khu dân cư Tân An Hội và Trường đại học Y dược) là 8.000-8.500 người.

Cơ cấu sử dụng đất

* Khu II: đất nhóm nhà ở (một phần diện tích khoảng 20ha đất nhóm nhà ở theo đồ án quy hoạch chung 1/5.000 được đề xuất chuyển thành chức năng đất dịch vụ du lịch kết hợp dân cư trong phương án quy hoạch nhằm đa dạng hóa chức năng sử dụng đất, tăng tính hấp dẫn của khu quy hoạch) có diện tích 182ha, chiếm 34,08%; công trình công cộng chiếm diện tích 34ha với tỉ lệ 6,36%; giao thông khu ở có diện tích 67ha, chiếm tỉ lệ 12,55%.

Ðất ngoài đơn vị ở được bổ sung so với quy hoạch chung 1/5.000, cụ thể: công trình công cộng gồm đất dịch vụ du lịch chiếm 20ha, chiếm tỉ lệ 3,75%; đất giao thông đối ngoại được giữ nguyên 8,79ha, chiếm 1,64%; đất cây xanh với 134,48ha, chiếm 25,18%.

* Một phần khu III: đất nhóm nhà ở có diện tích 14,21ha, chiếm 6,09%; công trình công cộng (diện tích đất công trình công cộng đơn vị ở trong phương án quy hoạch một phần khu III giảm nhiều do đã có khoảng 6,65ha dành cho các chức năng công cộng trong Khu dân cư Tân An Hội được phê duyệt) có diện tích 1,8ha, chiếm tỉ lệ 0,77%; giao thông khu ở với diện tích 7,6ha, chiếm tỉ lệ 3,25%.

Ðất ngoài đơn vị ở bao gồm công trình công cộng có diện tích 61,1ha, trong đó Trung tâm công cộng (diện tích đất trung tâm công cộng ngoài đơn vị ở giảm mạnh do đã tách khu Ðại học Y dược khoảng 131,12ha ra khỏi đồ án) chiếm 59,5ha, đất giáo dục chiếm 1,6ha; đất giao thông đối ngoại với diện tích 39,9ha; đất cây xanh (diện tích đất cây xanh và mặt nước kênh rạch ngoài đơn vị ở trong phương án quy hoạch giảm do cũng đã có một phần khoảng 13,63ha được thực hiện trong khu dân cư Tân An Hội), chiếm 38,73ha; mặt nước, kênh rạch có diện tích 34,96ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

* Khu II: quy mô dân số dự kiến 50.000-53.000 người, chỉ tiêu quy hoạch đất đơn vị ở 56,4-60m2/người; đất xây dựng nhóm nhà ở 34,3-36,5m2/người; đất công trình dịch vụ 6,4-6,8m2/người; đất cây xanh - thể dục thể thao 3-3,3m2/người; đất giao thông 12,5-13,5m2/người.

* Một phần khu III: quy mô dân số dự kiến 8.000 -8.500 người, chỉ tiêu quy hoạch đất đơn vị ở 69,2-73,6m2/người; đất xây dựng nhóm nhà ở 16,7-17,8m2/người; đất công trình dịch vụ 2,12-2,25m2/người; đất giao thông 8,9-9,5 m2/người; đất hỗn hợp 41,4-44,1m2/người; mật độ xây dựng toàn khu 30-40%; tầng cao 2,5-15 tầng.

Quy hoạch hệ thống giao thông

* Hệ thống đường bộ được quy hoạch bao gồm đường đối ngoại và đường đối nội. Ðường đối ngoại gồm các tuyến đường chính và đường liên khu vực có lộ giới từ 40-60m được dự kiến căn cứ theo quy hoạch chung Khu đô thị Tây Bắc. Trong các khu chức năng dự kiến xây dựng mới các tuyến đường nội bộ khác bổ sung đảm bảo chỉ tiêu mật độ giao thông trong khu vực nghiên cứu.

Diện tích giao thông khu II: giao thông đối ngoại bao gồm đường kênh Thầy Cai và nút giao thông chính, chiếm khoảng 1,64% diện tích chung; giao thông đối nội bao gồm đường đối nội và bãi đậu xe, chiếm khoảng 12,55% diện tích và khoảng 12,5-13,5m2/người.

Diện tích giao thông một phần khu III: giao thông đối ngoại bao gồm đường kênh Thầy Cai, tỉnh lộ 8 và các nút giao thông chính, chiếm khoảng 17,08% diện tích chung; giao thông đối nội bao gồm đường đối nội và bãi đậu xe, chiếm khoảng 3,25% diện tích và khoảng 8,5-9,5m2/người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận