Tag: Quỹ Đổi mới sáng tại

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup trợ lực hơn 400 nhà khoa học

VinIF đã tài trợ 83 dự án, trợ lực hơn 400 nhà khoa học, trao gần 800 học bổng, kết nối gần 200 tổ chức, đơn vị.