Tag: quy định về diện tích nhà ở tối thiểu

Quy định 15m2 chỗ ở/người mới được đăng ký thường trú: 
Tính kỹ, tránh gây khó cho dân

Dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ đang được UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến.