Tag: quy định đặt tên

Đừng làm con khổ cả đời chỉ vì... cái tên

TTO - Bộ Tư pháp ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và từ ngày 16-7-2020, việc đặt tên khai sinh cho trẻ cần tuân theo quy định, đặc biệt tên không được quá dài.