Tag: quỹ bảo vệ rừng

Nhiều sai phạm tài chính của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh phải thu hồi, nộp lại số tiền sai phạm hơn 1,16 tỉ đồng.