​Quỹ bảo vệ môi trường hỗ trợ giá điện gió

26/09/2015 00:10 GMT+7

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam sử dụng vốn để hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vốn điều lệ của Quỹ đến năm 2017 là 1.000 tỷ đồng. Lộ trình cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định tại Quyết định 78/2014/QĐ-TTg.

Vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn: các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường và đa dạng sinh học nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; lệ phí bán, chuyển các chứng chỉ giảm phát khí thải nhà kính được chứng nhận thu được từ các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch thực hiện tại Việt Nam…

hinh-4-1443413137.jpg

Thông tư cũng quy định Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được sử dụng vốn để cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và không trùng lặp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, ngành, địa phương chi hoạt động bảo vệ môi trường.

Quỹ cũng thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch; hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành; hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thông tư cũng nêu rõ, nghiêm cấm Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, vay thương mại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản và các hoạt động kinh doanh không được phép khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1-1-2016.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận