Tag: Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Thái Nguyên có quảng trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cần biết - Sáng 25/8, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên và điều chỉnh quy hoạch Quảng trường 20/8 thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp.