Tag: Quảng Ninh miễn học phí mầm non và phổ thông

Năm học 2022-2023: Quảng Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông

TTO - Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được miễn học phí công lập năm học 2022 - 2023.