Tag: Quảng Nam hụt thu ngân sách

Nguồn thu ô tô Trường Hải sụt giảm mạnh, ngân sách Quảng Nam gặp khó

Thu ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2023 đang gặp khó bởi nguồn thu chính từ ô tô Trường Hải (chiếm tỉ trọng 54,8% số thu nội địa) bị sụt giảm mạnh.